Ellevadsvej

Ellevadsvej

Ellevadsvej 1, Charlottenlund (2018)

Efterisolering af facader med 50 mm isolering, og armeret puds. Udført med 1.0 mm lotusanpuds.

Eksisterende bindingsværk rykket med ud i facade og tagsten i gavle ligeledes rykket med frem på facaden for at tilpasse til den øgede vægtykkelse grundet efterisolering.

Nye sålbænke i kobber og skifer.