Akaciegården

Akaciegården

Akaciegården på Frederiksberg (2015)

Byggeriet omfatter opførelse plejehjem i 6 etager 4200 kvadratmeter – Facadeisolering afsluttet med puds.

Facader er udført med STO Therm Mineral og STO Nordic facadesystemer. Puds på 250 mm mineraluld samt pudsbærende plader på altaner. Facaderne er afsluttet med STO Lit R 6,0 i kostet struktur.