OK Huset Lotte

OK Huset Lotte

OK Huset Lotte på Frederiksberg (2013/2014)

Byggeriet omfatter opførelse plejeboliger i 8 etager 4300 kvadratmeter – Facade- og sokkelisolering afsluttet med puds og teglskaller.

Facader er udført med STO Therm Mineral og STO Nordic facadesystemer. Puds på mineraluld i varierende tykkelse samt på betonelementer. Facaderne er afsluttet med STO Lotusan slutpuds og teglskaller i stueetage.